DUURZAAMHEID

Zichtbaarheid is onze expertise

De wereld vraagt om een nieuwe economie, een economie die bijdraagt aan een betere wereld. LedUpp blijft daarin niet achter maar neemt het voortouw. Met de implementatie van het milieuzorgsysteem NEN-EN-ISO 14001:2015 zien we toe dat op alle aspecten van de bedrijfsvoering duurzaamheid geborgd is: vanaf het moment van engineering van onze assets tot het gebouw waarin we werken. Het is niet alleen een kernwaarde van onze organisatie maar ook een sociale verplichting naar volgende generaties toe om altijd te blijven streven naar innovatieve manieren om als organisatie zo duurzaam mogelijk te opereren. Sociale innovaties zijn daarbij minstens zo belangrijk als technische innovaties.

LEVENSDUUR

De levensduur van onze Mobile Billboards is zeer lang, de LED schermen zelf zijn natuurlijk altijd onderhevig aan steeds verder doorontwikkelde technologieën en blijven doorgaans 5 tot 7 jaar op ons interne kwaliteitsniveau. Hier is bij het ontwerp rekening mee gehouden waardoor schermen uitwisselbaar zijn en het frame niet vervangen dient te worden. De LED schermen worden overigens bij vervanging niet weggegooid maar worden “refurbished” voor een tweede leven. Onze hoogwaardige assets bestaan uit diverse volledig recyclebare materialen zoals hoogwaardig recyclebaar metaal.

VOOR NU EN LATER

Duurzaamheid is bij LedUpp dan ook al sinds de oprichting een leidend thema. Daarom hebben we niet alleen naar het verduurzamen van het productieproces gekeken. Ook onze vestigingslocatie, in het hart van Nederland direct aan het NS- (bus)station met een bedrijfspand dat in 2018 volgens de meest actuele mogelijkheden verduurzaamd is op alle denkbare punten draagt hier aan bij. Ook investeren we in de bewustwording bij onze medewerkers en stellen we hoge eisen aan onze leveranciers en partners ten aanzien van duurzaamheid en de borging hiervan in hun bedrijfsvoering.

Als iedereen zich bewust is van het feit wat de voordelen en opbrengsten zijn van duurzaam en milieuverantwoord handelen, dan zal de feitelijke opbrengst veel groter zijn.

ZICHTBAARHEID IS ONZE EXPERTISE.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en een passende offerte